Het bestuur van Wijkvereniging Velletri bestaat uit de ondergenoemde personen. Elke activiteit heeft z’n eigen organisatie commissie. 

VoorzitterRob Zoontjens
SecretarisFrans-Jeroen van Oudheusden
PenningmeesterKoen Roks
Coördinator gezinsactiviteitenJoyce Dogge
Coördinator kinderactiviteitenVacature
Coördinator jeugdactiviteitenJolanda van Beers (vacature)
Coördinator volwassenactiviteitenVacature
PR & CommunicatieMijntje Mol

Het bestuur wordt voor de ledenadministratie ondersteund door Gonneke Kers-Buijs en voor de website door Leon Kers.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Alle leden van de wijkvereniging worden hiervoor uitgenodigd. Bent u geïnteresseerd in notulen hiervan, neemt u dan contact op met de secretaris.