Alle huishoudens woonachtig in of met een relatie tot de wijk Velletri, kunnen lid worden van de wijkvereniging. Het lidmaatschap geldt per huisadres; alle bewoners van dit huisadres zijn automatisch “lid” van de wijkvereniging. Uw inschrijving geldt voor minimaal 2 kalenderjaren; opzegging van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk.

Ook als u niet actief deelneemt  aan onze activiteiten kunt u toch lid worden/blijven; Ook als “steunlid” bent u bij ons van harte welkom!

De contributie bedraagt € 9,- per kalenderjaar per huishouden. Als u lid wordt na de zomervakantie betaalt u hiervan slechts 50% + de contributie van het volgende jaar. De inning van de contributie gebeurt zoveel mogelijk per automatische incasso.

U kunt lid worden van de wijkvereniging of persoonsgegevens doorgeven/wijzigen met het registratieformulier. Download hier de privacyverklaring.

Naast leden kunnen we ook altijd vrijwilligers gebruiken.