Welkom op de website van Wijkvereniging Velletri. Op onze website kunt u zichzelf verdiepen in de mogelijkheden die Wijkvereniging Velletri te bieden heeft. Niet alleen voor de wijk Velletri in het algemeen, maar wellicht ook voor uzelf in het bijzonder. Op onze website hebben we de meest relevante informatie voor u op een rij gezet.

Wijkvereniging Velletri heeft als doel om de saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk Velletri te bevorderen. Dit doen we door het organiseren van activiteiten voor en de belangenbehartiging van verschillende doelgroepen in de wijk.

Saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen mensen begint vaak in de eigen naaste omgeving: in je eigen huis, in de straat, op het schoolplein of met wijkgenoten bij jou in de buurt. Samen kunnen we zo bouwen aan de leefbaarheid om ons heen.

Wijkvereniging Velletri is er primair voor alle bewoners van de huishoudens die lid zijn van de wijkvereniging.  We maken hierbij onderscheid in de doelgroepen:

  • Kinderen: personen van 0-9 jaar
  • Jeugd: personen van 10-17 jaar
  • Volwassenen: personen van 18 jaar en ouder
  • Gezinnen: personen van alle doelgroepen tesamen